LGBT, varoluşundan utanmayışın haklı onuru

LGBT, varoluşundan utanmayışın haklı onuru

Wikipedia’da LGBT; Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak tanımlanmaktadır. 

LGBT’yi etkileyen yasalar ülkeden ülkeye oldukça farklılık gösterir. Bazı ülkelerde eşcinsel evlilik, aile kurma yasal olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise eşcinsellik ölüm cezası ile cezalandırılır. Ülkemizde ise eşcinsel çiftler tanınmamaktadır.

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmiş ve 6 Nisan 1949’da ise Türkiye beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katılmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesi şu şekildedir: “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.”

LGBT bireyleri çalıştıkları işyerlerinde cinsiyetçi merkezli politikalara maruz kalmaları halinde çalışmakta oldukları işyerine karşı dava açma hakkına sahiptirler. Cinsiyetçi politikalardan kasıt; ücret eşitsizliği, cinsel içerikli şakalara maruz kalarak mobbing’e uğramaları, cinsel olarak istismar edilmeleri ve niceleri.

Bu konu, İş Hukuku’nun ötesinde bir İnsan Hakları sorunudur. Bu açıdan bakıldığında, karşılaşılan fırsat eşitsizliği, kalıp ön yargılar, damgalama ve taciz sadece LGBT bireyleri için değil; adil, demokratik, özgürlükçü bir yaşamı savunan herkesin sorunudur. Bu ve benzeri durumlara maruz kalan kişiler bir avukattan nitelikli hizmet alarak maruz kaldıkları ayrımcılığın, ötekileştirilmenin karşısında anayasal haklarını savunabilirler.

Henüz daha cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konuların demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde tam oturtulamamış olduğu günümüzde, LGBT haklarından bahsetmek ütopik bir naiflik içeriyor gibi görünse de; İnsan Hakları ve hukukun üstünlüğü elbet bir gün galip gelecek. Irk, renk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi özelliklerin farklılıklar şeklinde tanımlanmayacağı ve dolayısıyla bunlar üzerinden ayrımcılık gözetilmeyeceği, anayasal hakların sadece insan olma erdemini taşıyan herkesin hakkı olduğu bir gelecek imkansız değil.

Bu blog yazısı sizlere avarabul.com aracılığıyla ulaştırılmıştır. AvAraBul, Türkiye'nin ilk ileri teknoloji hukuk ve iletişim platformudur. Avukat bulmanın en pratik yolu olan AvAraBul uygulamasını bugün ücretsiz indirin!

AvAraBul mobil uygulamasında avukatları ilgi alanlarına göre listeyelebilir, hukuki uyuşmazlığınıza, bütçenize en uygun avukat ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

iPhone kullanıcıları, bu bağlantıdan AvAraBul uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Android kullanıcıları, bu bağlantıdan AvAraBul uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Cinsiyet ayrımcılığı nedir?

Cinsiyet ayrımcılığı nedir?