All in Diğer Hukuki Konular

LGBT, varoluşundan utanmayışın haklı onuru

Wikipedia’da LGBT; Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak tanımlanmaktadır. 

LGBT’yi etkileyen yasalar ülkeden ülkeye oldukça farklılık gösterir. Bazı ülkelerde eşcinsel evlilik, aile kurma yasal olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise eşcinsellik ölüm cezası ile cezalandırılır. Ülkemizde ise eşcinsel çiftler tanınmamaktadır.

Avukat tutmamak için üretilen 5 bahane!

Avukatlık gibi kutsal bir mesleği icra etmekte olan birisi ile anlaşılması, ona danışılması, hatta davamızı o avukatın görmesi durumu malesef dilimizde "Avukat Tutmak" şeklinde özdeşleşmiş olsa da aslında avukat; şoför, hizmetçi, yardımcı gibi tutulmaz. Mimar gibi mühendis gibi avukat ile anlaşılır. Doktor gibi diş hekimi gibi avukata da gidilir.